CÔNG TY LIÊN HIỆP GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG - UOE

Quốc Gia Du Học

DANH SÁCH TRƯỜNG ĐÀO TẠO TIẾNG TRUNG TẠI ĐÀI LOAN

 

 TÊN TRƯỜNG

TÊN TIẾNG ANH

學校名

ĐỊA DANH

CHI TIẾT

Trung tâm tiếng Trung của trường đại học Quốc Gia Trung Ương

National Central University, Chinese Language Program of Language Center

國立中央大學語言中心

Đào Viên

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Quốc gia Bình Đông

National Pingtung University, Language Center

國立屏東大學語言中心華語組

Bình Đông

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Bình Đông

National Pingtung University of Science and  Technology, Chinese Language Center

國立屏東科技大學華語中心

Bình Đông

Xem thêm

Trung tâm tiếng trung của đại học Kiện Hành

Shih Chien University Chinese Language Center

實踐大學華語中心

Cao Hùng

Xem thêm

Trung tâm Văn hóa và ngôn ngữ đại học Sư Phạm Quốc gia Cao Hùng

National Kaohsiung Normal university, Center of Language and Culture Teaching

國立高雄師範大學語文教學中心

Cao hùng

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Nghĩa Thủ

I-Shou University, Chinese Language Center

義守大學華語文中心

Cao Hùng

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Cao Uyển

Kao Yuan University, Chinese Language Center

高苑科技大學華語文中心

Cao Hùng

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn

National Sun Yat-sen University, Chinese Language Center

國立中山大學華語教學中心

Cao Hùng

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Quốc gia Cao Hùng

National University of Kaohsiung, Chinese Language Center

國立高雄大學華語文中心

Cao Hùng

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Ngoại ngữ Văn Tảo

Wenzao Ursuline University, Center of Chinese Lanuage

文藻外語大學華語中心

Cao Hùng

Xem thêm

Trung tâm ngôn ngữ của đại học Công Nghệ Kiến Quốc

Chienkuo Technology University, Language Center

建國科技大學語言中心華語組

Chương Hóa

Xem thêm

Trung tâm ngôn ngữ của đại học Giáo dục Quốc Gia Chương Hóa

National Changhua University of Education, Language Center

國立彰化師範大學語文中心

Chương Hóa

Xem thêm

Trung tâm ngôn ngữ của đại học Quốc Gia Đài Bắc

National Taipei University of Education, Language Education Center

國立臺北教育大學語言中心

Đài Bắc

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Văn Hóa Trung Quốc

Chinese Culture University, Mandarin Learning Center

中國文化大學華語中心

Đài Bắc

Xem thêm

Trung tâm nghiên cứa và đào tạo tiếng Trung của đại học  Khoa học Công nghệ Trung quốc

Chinese University of Science and Technology, Language center, Mandarin Studies

中華科技大學語言中心

Đài Bắc

Xem thêm

Trung tâm đào tạo tiếng Trung và văn hóa của đại học Minh Chuẩn

Ming Chuan University, Mandarin Studies & Culture Center

銘傳大學華語訓練中心

Đài Bắc

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Chính Trị

National Chengchi University, Chinese Language Center

國立政治大學華語文教學中心

Đài Bắc

Xem thêm

Trung tâm đào tạo tiếng Trung của đại học Công Nghệ Quốc Gia Đài Bắc

National Taipei University of Technology, Chinese Language Training Center

國立臺北科技大學華語文中心

Đài Bắc

Xem thêm

Trung tâm đào tạo tiếng Trung của đại học sư phạm Quốc Gia Đài Bắc

National Taiwan Normal University, Mandarin Training Center

國立臺灣師範大學國語教學中心

Đài Bắc

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Quốc Gia Đài Loan

National Taiwan University, International, Chinese Language Program

國立臺灣大學語文中心國際華語研習所

Đài Bắc

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Đông Ngô

Soochow University, Chinese Language Center

東吳大學華語教學中心

Đài Bắc

Xem thêm

Trung tâm Giáo Dục Quốc Tế và Trao đổi văn hóa của đại học Khoa học Công Nghệ Thành Thị Đài Bắc

Taipei Chengshih University of Science and  Technology, International Education and Exchange Center

臺北城市科技大學國際交流中心

Đài Bắc

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Quốc gia Bình Đông

National Cheng Kung University, College of  Liberal Arts, Chinese Language Center

國立成功大學文學院華語中心

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Phổ Quang, dào tạo ngôn ngữ

Fo Guang University, Language Instruction

佛光大學語言教育中心

Đài Nam

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Côn Sơn

Kun Shan University, Chinese Language Center

崑山科技大學華語中心

Đài Nam

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Khoa học Công nghệ Nam Vinh

Nan Jeon University of Science and Technology, Chinese Language Center

南榮科技大學華語文中心

Đài Nam

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Đài Nam

Southern Taiwan University, Chinese  Language Center

南臺科技大學華語中心

Đài Nam

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Thủ Phủ

Taiwan Shoufu University, Chinese Language Center

臺灣首府大學華語中心

Đài Nam

Xem thêm

Trung tâm nghiên cứu Giảng dạy ngôn ngữ của đại học Tzu Chi

Tzu Chi University, Center of Language Studies

慈濟大學語言中心

Đài Nam

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Đông Hải

Tunghai University, The Chinese Language Center

東海大學華語中心

Đài Trung

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Phùng Giáp

Feng Chia University, Chinese Language Center

逢甲大學華語文教學中心

Đài Trung

Xem thêm

Trung tâm ngôn ngữ của đại học Trung Hưng

National Chung Hsing University, The Language Center

國立中興大學語言中心華語班

Đài Trung

Xem thêm

Trung tâm ngôn ngữ Trung của đại học Taichung

National Taichung University, Chinese Language Center

國立臺中教育大學華語文中心

Đài Trung

Xem thêm

Trung tâm Giáo Dục ngôn ngữ Trung của đại học Phùng Giáp

Providence University, Chinese Language Education Center

靜宜大學華語文教學中心

Đài Trung

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Khai nam

Kainan University, Chinese Learing Center

開南大學華語中心

Đào Viên

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Trung Nguyên

Chung Yuan Christian University, Mandarin Learning Center

中原大學推廣中心華語教學組

Đào Viên

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Khoa học Công nghệ Long Hoa

Longhwa University of Sience and Technology, Chinese Language Center

龍華科技大學華語文中心

Đào Viên

Xem thêm

Trung tâm ngôn ngữ của Học viện Đổi mới Công nghệ Đào Viên

Taoyuan Innovation Institute of Technology Languages Center

桃園創新技術學院語言中心華語教學組

Đào Viên

Xem thêm

Trung tâm ngôn ngữ của đại học Quốc Gia Gia Nghĩa

National Chiayi University, Language Center

國立嘉義大學語言中心華文組

Gia Nghĩa

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Đạm Giang

Tamkang University, Chinese Language Center

淡江大學成人教育部華語中心

Tân Bắc

Xem thêm

Trung tâm ngôn ngữ của đại học Công Giáo Phụ Nhân

Fu Jen Catholic University, Language Center

輔仁大學附設語言中心

Tân Bắc

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của Đại học Quốc Lập Giao Thông Hoa Ngữ Trung Tâm

National Chiao Tung University, Chinese, Language Center

國立交通大學華語中心

Tân Trúc

Xem thêm

Trung tâm tiếng Trung của đại học Trung Hoa

Chung Hua University, Chinese Language Center

中華大學華語中心

Tân Trúc

Xem thêm

Đại học Quốc lập liên hiệp Hoa Ngữ văn hóa Trung tâm

National United University

國立聯合大學華語文中心

Miêu Luật

Xem thêm

 

 

 

  

0941.57.9922
icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0941.57.9922