CÔNG TY LIÊN HIỆP GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG - UOE

Chi phí du học

Ngày đăng : 16/05/2022 - 2:39 PM

HỌC BỔNG TRƯỜNG TOP CỦA ÚC 2022-2023

WESTERN SYDNEY UNIVERSITY

 

 

Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc thì Western Sydney có thành tích cao nhất trong khoảng hơn 1500 trường trên thế giới. Đây là ranking mới xếp hạng cuối tháng 4 năm 2022. Năm ngoái Western Sydney xếp thứ 17 nhưng năm nay Western Sydney đã nhảy vọt qua 16 bậc và trở thành số 1 trên thế giới.

 

 • Times Higher Education Impact Rankings 2022
 • Ranked 1st in the world for driving the U.N. Sustainable Development Goals (SDGs)
 • 1st in the world for SDG 6: Clean Water and Sanitation
 • 2nd in the world for SDG 12: Responsible Consumption and Production
 • 3rd in the world for SDG 5: Gender Equality
 • 4th in the world for SDG 10: Reducing Inequalities
 • 5th in the world for SDG 17: Partnership for the Goals
 • 9th in the world for SDG 14: Life Below Water
 • 10th in the world for SDG 15: Life on Land
 • 15th in the world for SDG 3: Good Health and Wellbeing
 • 15th in the world for SDG 11: Sustainable Cities and Communities