CÔNG TY LIÊN HIỆP GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG - UOE

Quốc Gia Du Học

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC

1

Richmond High School

 

New South Wales

Xem thêm

2

Glenwood High School

 

New South Wales

Xem thêm 

3

Cambridge Park High School

 

New South Wales

Xem thêm

4

Thomas Reddall High School

 

New South Wales

Xem thêm

5

Cabramatta High School

 

New South Wales

Xem thêm

6

Ashwood High School

 

Victoria

Xem thêm

7

Auburn High School

 

Victoria

Xem thêm

8

Box Hill High School

 

Victoria

Xem thêm

9

Camberwell High School

 

Victoria

Xem thêm

10

Fairhills High School

 

Victoria

Xem thêm

11

Northcote High School

 

Victoria

Xem thêm

12

Park Ridge State High School

 

Queensland

Xem thêm

13

Woodridge State High School

 

Queensland

Xem thêm

14

Kedron State High School

 

Queensland

Xem thêm

15

Brisbne State High School

 

Queensland

Xem thêm

16

Balmoral State High School

 

Queensland

Xem thêm

17

Applecross Senior High School

 

Westren Australia

Xem thêm

18

Carine Senior High School

 

Westren Australia

Xem thêm

19

Lynwood Senior High School

 

Westren Australia

Xem thêm

20

Swan View Senior High School

 

Westren Australia

Xem thêm

21

Belconnen High School

 

Capital Territory

Xem thêm

22

Canberra High School

 

Capital Territory

Xem thêm

23

Lanyon High School

 

Capital Territory

Xem thêm

24

Campbell High School

 

Capital Territory

Xem thêm

25

Melrose High School

 

Capital Territory

Xem thêm

26

Aberfoyle Park High School

 

South Australia

Xem thêm

27

Birdwood High School

 

South Australia

Xem thêm

28

Edward John Eyre High School

 

South Australia

Xem thêm

29

Bordertown High School

 

South Australia

Xem thêm

30

Adelaide Botanic High School

 

South Australia

Xem thêm

 

0941.57.9922
icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0941.57.9922