CÔNG TY LIÊN HIỆP GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG - UOE

Quốc Gia Du Học

 DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN ĐÀI LOAN

 

 

TÊN TRƯỜNG

SCHOOLS NAME

VIẾT TẮT

學校名

ĐỊA DANH

CHI TIẾT

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ĐÀI BẮC

Đại học Sư phạm quốc lập Đài Bắc

National Taipei University of Education

NTUE

國立臺北教育大學

 Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Quốc lập Nghệ thuật Đài Bắc

Taipei National University of the Arts

TNUA

國立臺北藝術大學

 Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Loan

National Taiwan University of Science and Technology

NTUST

國立臺灣科技大學

 Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Thế Tân

Shih Hsin University

SHU

世新大學

 Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Y khoa Đài Bắc

Taipei Medical University

TMU

臺北醫學大學

 Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Hoa

China University of Science and Technology

CUST

中華科技大學

 Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Quốc lập Chính trị

National Chengchi University

NCCU

國立政治大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Quốc lập Dương Minh

National Yang-Ming University

NYMU

國立陽明大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Sư phạm quốc lập Đài Loan

National Taiwan Normal University

NTNU

國立臺灣師範大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Khoa học sức khỏe và điều dưỡng quốc lập Đài Bắc

National Taipei University of Nursing and Health Science

NTUNHS

國立臺北護理健康大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc

National Taipei University of Technology

NTUT

國立臺北科技大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Văn hóa Trung Hoa 

Chinese Culture University

CCU

中國文化大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Đông Ngô

Soochow University

SCU

東吳大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Đại Đồng

Tatung University

TTU

大同大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Quốc

China University of Technology

CUTE

中國科技大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Thành Thị Đài Bắc

Taipei of Science and Technology University

 TPCU

台北城市科大

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Quốc lập Đài Loan

National Taiwan University

NTU

國立臺灣大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Đài Bắc

University of Taipei

UTAIPEI

臺北市立大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Minh Truyền

Ming Chuan University

 MCU

銘傳大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Thực Tiễn

Shih Chien University

USC

實踐大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Y Học Đài Bắc

Taipei Medical University

TMU

臺北醫學大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Kinh doanh Quốc Gia Đài Bắc

National Taipei University of Business

NTUB

國立臺北商業大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc

National Taipei University of Technology

NTUT

國立臺北科技大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại Học  Khoa Học Và Công Nghệ Đức Minh

Takming University Of Science And Technology

TUST

德明財經科技大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Công nghệ Trí Lí

Chihlee University of Technology

CLU

致理科技大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa

China University of Science and Technology

USTC

中華科技大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Công nghệ Trung Quốc

China University of Technology

CUTe

中國科技大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Công nghệ Hồng Quốc Đức Lâm

HungKuo Delin University of Technology

HDUT

宏國德霖科技大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Khoa học và Công nghệ Thành Phố Đài Bắc

Taipei City University of Science and Technology

TPCU

臺北城市科技大學

Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn 

Jinwen University of Science and Technology

JUST

景文科技大學

Tân Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Đông Nam

Tungnan University

TNU

東南科技大學

Tân Đài Bắc

Xem thêm

Đai học Khoa học Kỹ thuật Tỉnh Ngô

Hsing Wu University

HWU

醒吾科技大學

Tân Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Kỹ thuật Hàng hải Đài Bắc

Taipei University of Marine Technology

TUMT

台北海洋科技大學

Tân Đài Bắc

Xem thêm

Đại học Khoa học Kỹ thuật Long hoa

Lunghwa University of Science and Technology

LHU

龍華科技大學

Đào Viên

Xem thêm

Đại học Thương mại quốc gia Đài Bắc

National Taipei University of Business

NTUB

國立臺北商業大學

Đào Viên 

Xem thêm 

Đại học Nghệ thuật và Điện ảnh Sùng Hữu

Chungyu University of Film and Arts

CIT

崇右影藝科技大學

Cơ Long

Xem thêm

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂN CẬN ĐÀI BẮC VÀ ĐÀI TRUNG

Đại học Quốc lập Nghi Lan

National Ilan University

NIU

國立宜蘭大學

Nghi Lan

Xem thêm

Đại học Phật Quang

Fo Guang University

FGU

佛光大學

Nghi Lan

Xem thêm

Đại học Quốc lập Gia Nghĩa

National Chiayi University

NCYU

國立嘉義大學

Gia Nghĩa

Xem thêm

Đại học Nam Hoa

Nanhua University

NHU

南華大學

Gia Nghĩa

Xem thêm

Học viện Khoa học kỹ thuật và quản lý Đạo Giang

Toko University

TOKO

稻江科技暨管理學院

Gia Nghĩa

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Ngô Phụng

WuFeng University

WFU

吳鳳科技大學

Gia Nghĩa

Xem thêm

Đại học Sư phạm quốc lập Chương Hóa

National Changhua University of Education

NCUE

國立彰化師範大學

 Chương Hóa

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Kiến Quốc

Chienkuo Technology University

CTU

建國科技大學

 Chương Hóa

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Châu

Chung Chou University of Science and Technology

CCUT

中州科技大學

Chương Hóa

Xem thêm

Đại học Đại Diệp

Dayeh University

DYU

大葉大學

 Chương Hóa

Xem thêm

Đại học Minh Đạo

MingDao University

MDU

明道大學

Chương Hóa

Xem thêm

Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân 

Minghsin University of Science and Technology

MUST

明新科技大學

Tân Trúc

Xem thêm

Đại học Quốc lập Thanh Hoa

National Tsing Hua University 

NTHU

國立清華大學

Tân Trúc

Xem thêm

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀI TRUNG

Đại học quốc lập Trung Hưng

National Chung Hsing University

NCHU

國立中興大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Á Châu

Asia University

ASIA

亞洲大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Y dược Trung Quốc

China Medical University

CMU

中國醫藥大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Phùng Giáp

Feng Chia University

FCU

逢甲大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Tu Bình

Hsiuping University of Science and Technology

HUST

修平科技大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Hoằng Quang

Hungkuang University

HK

弘光科技大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Quốc lập Sư phạm Đài Trung

National Taichung University of Education

NTCU

國立台中教育大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Kiều Quang

Overseas Chinese University

OCU

僑光科技大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Tịnh Nghi

Providence University

PU

靜宜大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Công nghệ Quốc gia Cần Ích

National Chin-yi University of Technology

NCUT

國立勤益科技大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Công nghệ Triều Dương

Chaoyang University of Technology

CYUT

朝陽科技大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Khoa học và Kỹ thuật Trung Đài

Central Taiwan University of Science and Technology

CTUST

中臺科技大學

Đài Trung

Xem thêm

Đại học Công nghệ Nam Khai

Nankai University of Technology

NKU

南開科技大學

Nam Đầu 

Xem thêm

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO HÙNG

Đại học Khoa học kỹ thuật quốc lập Đệ Nhất Cao Hùng

National Kaohsiung First University of Science and Technology

NKFUST

國立高雄第一科技大學

 Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Kỹ Thuật Phụ Anh

Fooyin University

FYU

 輔英科技大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Nghĩa Thủ

I-shou University

ISU

義守大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Kỹ thuật Cao Uyển

Kao Yuan University

KYU

高苑科技大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Y Hoc Cao Hùng

Kaohsiung Medical University

KMU

 高雄醫學大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Quốc Gia Sư Phạm Cao Hùng

National Kaohsiung Normal  University

NKNU

國立高雄師範大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Quốc gia Du Lịch và Khách sạn Cao Hùng

National Kaohsiung  University of Hospitality and Tourism

NKUHT

 國立高雄餐旅大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn

National Sun Yet-san University

NSYSU

 國立中山大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Quốc gia Cao Hùng

National University of Kaohsiung

NUK

 國立高雄大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Thiết kế Đông Phương

Tung Fang design University

TF

東方設計大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo

Wenzao Ursuline University of languages

WZU

文藻外語大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Thụ Đức

Shu-Te University

STU

樹德科技大學

Cao Hùng

Xem thêm

Đại học Kỹ thuật Chánh Tú

Cheng Shiu University

CSU

正修科技大學

Cao Hùng

Xem thêm

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀI NAM

Đại học Khang Ninh

University of Kang Ning

UKN

康寧大學

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Côn Sơn 

Kun Shan University

KSU

崑山科技大學

Đài Nam 

Xem thêm

Đại học Tin lành Trường Vinh

Chang Jung Christian  University

CJCU

長榮大學

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Dược và Khoa Học Gia Nam

Chia Nan University of Pharmacy and Science

CHNA

 嘉南藥理大學

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Kỹ thuật y khoa Chung Hoa

Chung Hwa University of Medical Technology

CUMT

中華醫事科技大學

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Viễn Đông

Far East University

FEU

遠東科技大學

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Quốc lập Thành Công

National Cheng Kung University

NCKU

國立成功大學

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Quốc lập Sư phạm Đài Trung

National Taichung University of Education

NTCU

國立台中教育大學

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Khoa học và kỹ thuật Nam Đài Loan

Southern Taiwan University of Science and Technology 

STUST

南臺科技大學

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Công nghệ Đài Nam

Tainan University of Technology

TUT

 台南應用科技大學

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Thủ Phủ Đài Loan

Taiwan Shoufu University

TSU

台灣首府大學

Đài Nam

Xem thêm

Đại học Quốc lập Đài Đông

National Taitung University

NTTU

國立臺東大學

Đài Đông

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Mỹ Hòa

Meiho University

MU

美和科技大學

Bình Đông

Xem thêm

Đại học Đại Nhân

Tajen University

TAJEN

大仁科技大學

 Bình Đông

Xem thêm

Đại học Quốc lập Đông Hoa

National Dong Hwa University

NDHU

國立東華大學

Hoa Liên

Xem thêm

Đại học Khoa học Kỹ thuật Từ Tế

Tzu Chi University of Science and Technology

TCUST

慈濟科技大學

Hoa Liên 

Xem thêm

Đại học Quốc lập quốc tế Kỵ Nam

National Chi Nan University

NCNU

國立暨南國際大學

Nam Đầu

Xem thêm

Đại học Quốc lập Hồ Vĩ

National Formosa University

NFU

國立虎尾科技大學

Vân Lâm

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật quốc lập Vân Lâm

National Yunlin University of Science and Technology

NYUST (YunTech)

國立雲林科技大學

Vân Lâm

Xem thêm

Đại học Khoa học kỹ thuật Hoàn Cầu

TransWorld University

TWU

環球科技大學

Vân Lâm

Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIỆN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TẠI ĐÀI LOAN

TÊN TRƯỜNG

TÊN TIẾNG ANH

VIẾT TẮT

學校名

ĐỊA DANH

CHI TIẾT

Học viện Kỹ thuật Hòa Xuân

Fortune Institute of Technology

FIT

和春技術學院

Cao Hùng

Xem thêm

Học viện Quản lý và Sức Khỏe Kinh Quốc

Ching Kuo Institute of Management and Health

CKIMH

經國管理暨健康學院

Cơ Long

Xem thêm

Học viện Kỹ thuật Trung Du

Chungyu Institute of Technology

CIT

崇右技術學院

Cơ Long

Xem thêm

Học viện Kỹ thuật Sáng Kiến Đào Viên

Taoyuan Innovation Institute of Technology

TIIT

桃園創新技術學院

Đào Viên

Xem thêm

Học viện Kỹ thuật Đại Hán

Dahan Institute of Technology

DAHAN

大漢技術學院

Hoa Liên

Xem thêm

Học viện Khách sạn và lữ hành Đài Loan

Taiwan Hospitality and Tourism University

THTU

臺灣觀光學院

Hoa Liên

Xem thêm

Học viện Kỹ thuật Lan Dương

Lan Yang Institute of Technology

FIT

蘭陽技術學院

Nghi Lan

Xem thêm

Học viện Công nghệ Lê Minh

Lee-Ming Institute of Technology

LIT

黎明技術學院

Tân Bắc

Xem thêm

Học viện Công nghệ Á Đông

Oriental Institute of Technology

OIT

亞東技術學院

Tân Bắc

Xem thêm

Học viện Công nghệ Nam Á

Nanya Institute of Technology

 

 

南亞技術學院

Đào Viên

Xem thêm

 

 

 

  

Tại sao nên du học Đài Loan?

 Nền giáo dục hàng đầu châu Á

 Văn hóa tương đồng với Việt Nam

 Sinh viên được đi làm 20 tiếng/tuần  

 Chính sách học bổng tốt

 Chi phí du học tiết kiệm

 Các chương trình thực tập có thu nhập cao ngay

 Biết thêm một ngoại ngữ mới

 Môi trường sống an toàn, chất lượng cuộc sống cao

 

UOE hỗ trợ bạn gì khi du học Đài Loan?

 

► Là đơn vị duy nhất có đại diện tại Đài Loan, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên tại Đài Loan  

► Hỗ trợ săn học bổng

► Miễn phí tư vấn

► Xử lý hồ sơ trọn gói từ A-Z, cam kết không phát sinh

► Tặng vé máy bay du học Việt Nam – Đài Loan

► Hỗ trợ thủ tục thăm non và tham quan trường cho phụ huynh

► Miễn phí đào tạo và luyện thi năng lực tiếng Trung

► Đội ngũ tư vấn viên nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu du học Đài Loan

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết về chương trình, xin vui lòng liên hệ:


Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương – UNITED OCEAN EDUCATION (UOE)


Hotline: 0911.47.0606 - 0911.67.0606 - 0911.75.0606

Website: duhocuoe.edu.vn |Email: duhocuoe@gmail.com | Facebook: com/tuvanduhocuoe

0941.57.9922
icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0941.57.9922